IET: Van angst en stress naar kracht en levensvoldoening! (DUTCH)

Door Mieke Michielsen

 Van waar komt in feite die stress? Elke mens is kostbaar en draagt een innig verlangen om gelukkig te zijn! Dat is volgens mij ook de kern van het bestaan. Toch brengt het leven uitdagingen en soms ook teleurstelling; dat geldt voor jong en oud. Een gezond mens bruist van energie en zet een tegenslag om in nieuwe kracht en groei. Maar niet iedereen weet zo goed met pijn om te gaan. Dat wordt in de opvoeding niet altijd aangeleerd. Als kind zie je hoe je ouders hun verdriet en angst verstoppen en hun boosheid onhandig verbijten of afreageren. Als kind doe je hen na; je weet niet beter! Zo komt het dat bij velen flink wat verdrukte emotionele lading vast zit in het lichaam. Dit blokkeert de natuurlijke levensvitaliteit en het ontplooien van creatieve talenten. Je verliest dan soms zelfs het contact met de warme Lichtkern van binnen, waardoor je je mat, moe, agressief of leeg kan voelen. Sommige mensen gaan dan nog meer hun best doen uit angst om te falen of om goedkeuring te bekomen. Ondanks een korte kick kom je in een vicieuze cirkel van stress… Hoge werkdruk doet er ook geen goed aan! Misschien herken je iets van dit patroon bij jezelf of bij iemand in je omgeving? Weet dan dat er een oplossing is; je kan weer terug naar je oorspronkelijke frisse kracht! Je kan écht thuiskomen en harmonie ervaren… als je een vastberaden keuze maakt! Je gaat dan van binnenuit veranderen en geleidelijk aan zal iedereen het merken en voelt je leven geheel anders aan!

Hoe kan Integrated Energy Therapy® hier helpen? Wat is IET precies?

Je lichaam is energie. Gedachten, gevoelens en herinneringen zijn energie. Jouw uitstraling en alles wat beweegt tussen mensen is energie. Als deze energie vrijelijk stroomt, dan voel je je fijn; als je pijn ervaart is dit een verkramping van energie. De energie stremt door wat ik een “beladen inprenting” noem. Dit gebeurt wanneer zich een situatie afspeelt die je niet geheel kan verwerken. De onderdrukte lading in het celniveau zendt de negatieve “ boodschap” uit naar de omgeving en zorgt ervoor dat nog meer van diezelfde ervaringen wordt aangetrokken. Zo werkt nu eenmaal de universele energetische wet van aantrekking! Bvb een kind dat uitgelachen wordt, zich afgewezen voelt… en deze ervaring niet aankan en verwerkt maar ze onderdrukt, zal telkens dit weer opnieuw meemaken. Het zal met de idee opgroeien: ik ben niet OK; ik ben geen liefde waard, … Dit komt door de energetische “inprenting”.

Integrated Energy Therapy®, kort IET, is een vorm van heling met zeer eenvoudige techniek die gericht is op het bevrijden van deze “lading” waardoor de energie weer stroomt. Bovendien wordt een positieve levenskwaliteit ingestraald waardoor diepe ontspanning, vernieuwde levenskracht en blijdschap wordt ervaren. De grondlegger van IET Stevan Thayer uit de USA ontdekte dat ladingen van verschillende aard zoals schuldgevoel, wrok, angst… zich neigen vast te zetten in welbepaalde zones van het lichaam. Dit heeft gevolgen voor de vitale organen, voor de botten, klieren en alle levensfuncties. Door zachte aanraking, door intentie en gerichte aandacht op bepaalde punten wordt de lading losgeweekt. De energie wordt omgezet tot positieve kracht die als voeding wordt aangeboden. Bvb afwijzing wordt liefde. Steun neemt de plaats in van bedreiging. Stress wordt ontspanning!

De kracht van bronenergie en Engelen

Het omzetten van de zware energie naar weldaad wordt mee ondersteund door de Lichtwereld, met name de Engelensfeer. De grondlegger van deze eigentijdse therapievorm kreeg bezoek van de Engel Ariel bij het vormgeven ervan. Na verloop van tijd werd het een team van 9 Engelen die elk een specifieke levenskwaliteit aanreiken zoals onschuld, vrijheid, veiligheid, enz… Dit geeft een heel eigen uniek karakter aan deze werking. Het leuke is dat wie deze “klik” met Engelen niet zozeer herkent hetzelfde kan bekomen door te verbinden met Spirit, Boeddha, Natuur, de Albron, het eenheidsveld, Jezus, de grote Moeder, God, Hoger Zelf, Essentie, … De weldadige Lichtenergie die instroomt bij een healing zorgt niet alleen voor een gelukkig en verfrist gevoel. Deze zorgt er nu ook voor dat positieve ervaringen worden aangetrokken en herhaald. Dit brengt soms “wonderen” en verbazingwekkende wendingen teweeg! Dankzij de eenvoud – ja , iedereen kan het leren – hebben tal van mensen wereldwijd deze mooie ervaringen en diepgaande transformaties doorleefd.

IET® kent sinds 1995 een grote expansie en wordt toegepast in 30 landen door 36000 therapeuten. De technieken kunnen makkelijk gecombineerd worden met massage en ander lichaamswerk. Ze kunnen benut worden in preventief welzijnswerk, in psychotherapie en als aanvulling op medische zorgverlening. Ook in het dagelijks leven… in het gezin, in het onderwijs, in verpleging, in gelijk welke sector van beroepsleven kan IET® de “lucht opklaren” en mooie inspiratie binnen brengen. Mensen kunnen een Engel zijn voor elkaar; en dat kan in alle rust en bescheiden stilte of met humor en een nieuwsgierig “proberen gaat mee”!

Een stukje van mijn avontuur…

Contact met de Bron – noem het Licht, Engelen, Oerkracht – overkwam mij rond 1986, toen ik een nieuw leven begon na 4 jaar bewustzijnswerk in Brazilië. Ik had toen een hele reeks bijzondere ervaringen die ik nu zou samenvatten als “wakker worden”. Ik werd door intens en vurig Engelenlicht aangeraakt om te voelen wie ik ben en wat ik hier op deze aarde kom doen. Daarna volgde ik tal van opleidingen in energetisch, holistisch en Lichtkrachtwerk. Dit ervaarde ik vooral als een blij her.inneren, hervinden van mijn Sterren-familie en een eindelijk thuiskomen op de aarde. Ontelbare keren kreeg ik te horen: “ jij bent precies een Engel!” Niet dat het altijd gemakkelijk was. Het ging soms heftig en mijn diamantje werd door heel wat beproeving bewerkt en gepolijst! Eén van deze uitdagingen was ons derde kind met ernstige gezondheidsproblemen naar best vermogen helpen opgroeien. Deze zoon is nu 24, welgezond en een eigenzinnige filmregiestudent. In 1995 werd ik Reiki Master en dat bracht een grote doorbraak. Het samenwerken met de Engelen dat ik in stilte door innerlijke groei, healingsessies, kristalwerk en Spirituele kunst had leren smaken, begon meer naar de voorgrond te komen. Ik kreeg veel creatieve inzichten rond het uitwerken van een eigen stijl en initiatieproces. Zo ontstond spontaan al doende iets kleurrijks en uniek tot ik in 2000 officieel startte met opleidingen Engelendiamant als 12 stappenproces voor persoonlijke groei. In de voorbije 12 jaar groeide dit uit tot een dynamische vorm van levensverdieping die verrijkend is voor mensen in alle sectoren van de maatschappij.

Integrated Energy Therapy® en levensvoldoening

Door mijn connectie met Engelen kwam ik in 2001 in contact met “ The Center of Being” en S. Thayer’s IET. Wijl mijn eigen benadering in Engelendiamant meer creatief, mystiek en speels vrouwelijk is, benutten we in IET vastomlijnde technieken gegoten in een soliede structuur. Ik had onmiddellijk een sterke herkenning met dit werk en algauw werd het in mijn healingsessies geïntegreerd, met frappante resultaten. Hoewel ik de Master Class vooral volgde voor mijn eigen innerlijke groei, kreeg ik een sterke duw om ook hierin te gaan lesgeven. Dit bracht niet alleen mij in een stroomversnelling, maar ik zag ontelbare mensen door dit Engelenwerk hun ware pad vinden, een eigen werking opstarten en in hun kracht komen . De specialiteit van de engel Ariel is enerzijds de verlossende transformatie van de Violette Straal: de mist trekt op en onvermoede kwaliteiten worden zichtbaar. Anderzijds helpt Ariel de inspiratie en informatie die klaarligt in de Zielester – energiebron boven het hoofd – te downloaden naar de tastbaar werkbare aardse vorm. Dit is werkelijk ontroerend mooi om mee te maken. Mensen ontdekken hun passie, vinden steun en herkenning bij elkaar en bevrijden zich van twijfels, gevoelens van onwaardigheid of angsten. Niet alleen zijn er tal van zelfstandige IET® therapeuten in Vlaanderen, maar velen hebben IET® geïntegreerd in hun unieke stijl van zorgverlening: massage, yoga, reiki, verpleging, meditatie, soundhealing, kunst, relaxatie, palliatieve zorg, dierenverzorging, psychotherapie, wellness, NLP, SRT, aromatherapie, Aardezorg en coachingwerk. Het is opvallend hoe mensen na het volgen van de opleiding mij laten weten hoeveel meer hun praktijk floreert en hoe cliënten getuigen van snellere

vordering. Het gebeurt veel dat cliënten de Engelen waarnemen, soms zelfs sterker dan mijn cursisten zelf. Niet iedereen zoekt of vindt echter zijn weg in het energetische werk. Vele IET® practitioners hebben een diepere dimensie ontdekt in hun bestaande maatschappelijke taak als politieagent, tuinier,(groot)ouders, onderwijzer, opvoedkundige, bediende, ingenieur, telefoniste, acteur, fabrieksarbeider, waterconsulent, voedingdeskundige, journalist, psycholoog, naturopaat, manager , … Ik voel veel bewondering voor al diegenen die te midden hun beroepssfeer hun hart durven openstellen om “gist in de deeg te zijn “. Hun innerlijke waarde die door wat ze mochten leren enorm is gesterkt, zorgt vaak voor mooie vernieuwende bewegingen bij collega’s of zelfs in de totale werkkring. Zo wordt aan de basis gestaag gebouwd aan een harmonieuzer wereld waar ieder mens zich thuis kan voelen!

We leren in IET® deel 1, 2, 3 en 4 zowel zelfhealingtechnieken als behandeling van anderen, ook van dieren. Door te werken op het subtiele 12 strengen DNA krijgt de healing in eenvoud een enorme diepgang. Dit bevordert heling van “ wortelthema’s”, supramentale verfijning en bewustwording van Bron. Doordat men ook Inwijdingen ontvangt vanuit de Engelensfeer gaat het healingwerk zonder enige inspanning. Het opstellen als een goed gegrond Lichtkanaal en een heldere gefocuste aandacht zijn belangrijk. Dit geeft het werk iets ingetogen en praktisch tegelijk, wat ik persoonlijk erg waardeer. Zowel cliënt, begeleider als lesgever ervaren intense impulsen en voeding tot innerlijke bloei. Deze begeestering wordt ervaren als “ Essentiele Levenspassie” en draagt wellicht nog het meest bij aan levensvoldoening. Men hoeft geen Engelen of Licht te kunnen zien… iedereen voelt de liefdevolle aanwezigheid…en de rustige klaarte van de Bron in zichzelf!

Info over de auteur Mieke Michielsen is Master Instructor Integrated Energy Therapy® sinds 2001 en Trainer Staflid van de Center of Being (USA) sinds 2011. In 2007 en 2010 kreeg ze de Award Worldwide Teacher of the Year. Ze is grondlegger van de Jaaropleiding Engelendiamant® en geeft deze cursus sinds 2000. Onder de auteursnaam Maria Kanjana schreef ze het boek “Kristallen Poort, hartverwarmend woord” (Uitgeverij Lakoena Paradijs, 2008, 424 blz) waarvan al meer dan 1000 exemplaren werden verkocht. Meer info over IET cursussen: www.kristallenpoort.be; www.learniet.com