Nederlandse vertaling / Thuis komen

Elk mens wordt gedreven door een diep verlangen om het essentiële doel van hun leven te leven

Gechanneld van Aartsengel Ariel door Stevan J. Thayer op 1-1-’09.

Vertaald in het Nederlands door Integrated Energy Therapy Master-Instructor Maria Henkes-Tenniglo.

Elk mens wordt gedreven door een diep verlangen om het essentiële doel van hun leven te leven, de opdracht van hun ziel te vervullen, te zijn wie zij werden gecreëerd om te zijn, om zo te kunnen handelen in de wereld zonder Angst of reserve, vanuit hun volledige glorieuze uitdrukking van hun Goddelijk energetisch Potentieel. Zij verlangen ook om op het leven te vertrouwen en in de Goddelijke stroom te leven waarin synchroniciteit deur na deur opent, en hen ondersteunt om hun unieke talenten en gaven in de wereld te brengen. Dit innerlijk verlangen is gecodeerd in hun DNA, het maakt deel uit van wie zij werkelijk zijn. Wanneer het energieveld van iemand vanuit de trilling van Liefde trilt, ontdekken zij (gaan zij voor zichzelf zien) hun Goddelijk Energetisch Potentieel, hetgeen ze dan door zelf-wil kunnen omarmen, en uiteindelijk in actie kunnen brengen in de wereld, door de essentiële actie van hun leven als prachtige uitdrukking /expressie van de opdracht van hun ziel. Zij zijn, wat wij noemen levend in de Dimensie van Liefde. Zij brengen hun heilige gaven van creativiteit, wijsheid, healing en dienstbaarheid in de wereld. Hun acties zijn liefhebbend, verzorgend, gevend. Andere mensen worden door ‘boven’ naar hen toe geleid en gestuurd om hun unieke gaven en talenten te willen zoeken en te ontvangen. En zij ontmoeten via toevalligheden en synchroniciteit deze mensen en gaan (tijdelijke ) heilige relaties/verbindingen aan. Terwijl de Goddelijke cyclus van geven en ontvangen plaats vindt, ervaren zowel gever als ontvanger een toenemend gevoel van tevredenheid, vervulling, doel, veiligheid, en healing. Zij voelen zich gesteund door het leven, en voelen ook dat ze deel uitmaken van iets veel groters. En de unieke gaven en talenten voelen heilig aan voor zowel de gever als de ontvanger. In een proces dat wij engelen de Aarde Transformatie Shift noemen, wordt jullie wereld overgoten in een verhoogde trilling van Liefde, die gericht is op dat uiteindelijk iedereen in de dimensie van Liefde kan en zal zijn. En kan handelen vanuit hun Goddelijk energetisch Potentieel en de opdracht van hun ziel ten volle te kunnen leven.

Maar als je om je heen kijkt in de wereld, dan zie je op dit moment in veel gevallen het tegenovergestelde. De oorzaak voor deze ongerijmdheid is de energie van ANGST. Elke mens wordt de gift van de vrije wil gegeven. Deze vrije wil kan mensen ertoe brengen om in overgave te gaan met die Goddelijke trilling van Liefde, òf de mens kan zich daartegen gaan afzetten en dat veroorzaakt de worsteling, die tot de tegenovergestelde trilling van Angst leidt. En komen zo terecht in de dimensie van Angst. De Angst is een zeer besmettelijke energie en momenteel leven vele mensen in uw wereld in de Dimensie van Angst. Wanneer een mens doordrongen is met de trilling van Angst, dan is het niet meer hun Goddelijk energetisch Potentieel dat hun leven en acties leidt, maar eerder is het hun Ego’s onverzadigbare Zelf gecentreerde behoeften van hebzucht. Het zijn de behoeften van hun Ego die in de wereld worden gezet en die ook hun handelen en acties bepaald. Er is een groot verschil tussen de op Angst gebaseerde acties die door de behoeften van het Ego worden gedreven, en de op Liefde gebaseerde acties die door Goddelijk energetisch Potentieel worden gedreven. Op Ego/Angst gebaseerde behoeften streven altijd naar meer en meer en meer, alsof er nooit/niet genoeg zou zijn. Zij streven naar meer geld, meer status meer ervaringen en meer dingen die hun zelfbeeld zouden kunnen verbeteren. Des te meer iemand streeft naar meer, des te meer zal het voor die persoon voelen alsof de tijd steeds meer versnelt. Dit leidt tot de overtuiging dat er niet genoeg tijd is, hetgeen mensen ertoe aanzet om nog meer hun best te doen en nog meer uren in de week te gaan werken. Al die tijd negeren deze individuen het negatieve effect dat hun acties hebben op zichzelf, op uw planeet, op de planten en de dieren waarmee jullie de aarde delen, of zelfs op het welzijn van andere mensen. Daarnaast geven dit door het Ego geregeerde cyclus van geven en ontvangen, zowel de gever als de ontvanger, maar een hele korte tijd van geluk. Nadat dit gevoel van korte geluk weer is weggeëbd, gaat het Ego weer op zoek in de wereld, naar bijvoorbeeld een groter huis, een betere baan, een nieuwere relatie, weer nieuwe mooie dingen (auto, kleren, electronica, gadgets, juwelen) nog weer exotischere reizen, wat ook maar de behoeften van het Ego kan tevredenstellen. Dit door het Ego gedreven buiten zichzelf zoeken, heeft veel mensen van hun zieledoel afgeleid en meer geleid in de armen van nog meer op het Ego gebaseerde acties van grijpen zoveel je kunt, uitgeven zoveel je kunt, van leef alleen vandaag en negeer alle consequenties van later. Door het Ego gedreven cyclus van geven en ontvangen voelt onbevredigend en onvervuld.

Veel mensen leven nog in de dimensie van Angst, maar daarnaast zijn er ook mensen die heen en weer peddelen tussen de dimensie van Angst en de dimensie van Liefde. Deze mensen hebben onze unieke gaven en talenten van healing gevolgd die we hen geleerd hebben. Daarmee helen zij hun pijn, zij openen hun harten, en zij beginnen te leven in de trilling van de altijd verhogende energie van Liefde. Dit brengt hen gelijk in de dimensie van Liefde en ook in wat je het geschenk van de engelen zou kunnen noemen Vreugde. Veel mensen zijn zelfs nog verder dan dit geschenk van vreugde gegaan in compassie, en hebben ook hun unieke gaven en talenten gedeeld en hun vreugde en compassie gedeeld met anderen, in wat wij noemen the World Angel Grid. (dit is een web van energetische verbindingen met alle lagen van de helende engelen van het energieveld). En als de energie van Angst ze weer terugbrengt naar de dimensie van Angst, dan oefenen zij hun unieke gaven en talenten van healing die wij de engelen hen geleerd hebben, en brengen zij zichzelf weer terug naar de Dimensie van Liefde. Elke keer dat ze reizen tussen deze twee dimensies, kunnen ze langer verblijven in de Dimensie van Liefde.

De energie van Liefde is vele malen krachtiger dan de energie van Angst. En zelfs een klein beetje Liefde kan een grote hoeveelheid Angst uit te weg ruimen. Het aantal mensen in jullie wereld die op dit moment al in de trilling van Liefde leven is tot een niveau gekomen dat genoeg is om de weegschaal te doen omslaan weg van de Angst naar de Liefde. Terwijl dit aan het gebeuren is zal de op Angst gebaseerde wereld als een kaartenhuis in elkaar storten. En zullen mensen Thuis komen.

Als we zeggen Thuis komen, bedoelen we niet letterlijk een terugkeer naar de jeugd, maar meer een Thuis komen bij de missie, bij het doel van de ziel en alle activiteiten om je eigen unieke gaven en talenten in de wereld te brengen. Dit Thuis komen zal je kracht geven om je hart te volgen. Om te gaan doen waar je het meest van houdt, om contact te krijgen met je passies, om je creativiteit te onthullen, en je prachtige relaties te onderhouden. Thuiskomen is gebouwd op het bezig zijn met het bewust je zelf steeds weer afstemmen op de trilling van Liefde, die een altijd en oneindig verhogende trilling heeft van Liefde, en die er voor zal zorgen dat je steeds langer in de Dimensie van Liefde kunt Zijn. Dit houdt in dat je regelmatig je aandacht dient weg te halen van het zoeken naar wereldlijke schatten, en je dient te gaan zoeken naar de heilige schatten in jezelf. Het zoeken in jezelf vraagt je om minder te zoeken in het doen en denken van het wereldlijke en meer in het Zijn en in het voelen. Hoewel de denkende mind belangrijk kan zijn om je lens van bewustzijn scherper te stellen, is het het voelen en vooral het vermogen van het hart om Liefde te voelen, dat je zal brengen naar je ware Zelf. Wij nodigen je uit om iedere dag wat tijd vrij te maken om je uit alle wereldlijke beslommeringen los te maken, om een hartlink te maken met de trilling en de energie van de engelen en onze lessen te volgen om je te openen naar de engelen trilling van vreugde in je. Gebruik je Joy steen om jezelf en iedereen in je leven te zegenen. Maak alle zaadjes van Compassie in je hart wakker en laat de energie van compassie je helpen om je pijn en lijden te healen. stuur dan de kracht van jouw compassie door het World Angel Grid om een einde aan de pijn en het lijden te maken van alle mensen die nog steeds in de dimensie van Angst zitten. Stuur je compassie naar alle planten en dieren waarmee je de aarde deelt. Stuur je compassie naar de planeet aarde zelf. Stuur je compassie om alle pijn en lijden overal te beëindigen. En dan hoef je alleen nog maar te Zijn. Focus al je bewustzijn op wat je voelt in je. Voel hoe de energie stroomt en tintelt. Wees je bewust van de Vrede, de Liefde en de Vreugde. Geniet van je levendigheid. Eer je bijzonderheid en je heiligheid.

Terwijl je tijd doorbrengt in het Thuis Zijn, zal je lichaam zich steeds meer afstemmen met de trilling van Liefde. Je zult toenemende synchroniciteit ervaren in je leven. Je zult mensen ontmoeten die je zullen helpen om je zieledoel te kunnen leven. Sommige mensen zullen je helpen om je elementen van je zieledoel te laten ‘zien’ en je zult helemaal enthousiast worden door de mogelijkheden in wat je ‘ziet’. Anderen zullen je helpen om je zieledoel te omarmen door hun ondersteuning en aanmoediging en hulp. En weer anderen zullen deuren voor je openen zodat je kunt handelen, in de actie kunt gaan en stappen kunt ondernemen richting je zieledoelen. Je zult de heiligheid en bijzonderheid van de relaties met deze mensen gaan zien. Je zult verbaasd zijn hoe het leven je uitnodigt en aanmoedigt om je hartewensen tot uiting te brengen en je dromen tot werkelijkheid te laten komen. Je zult merken dat je meer en meer in het huidige moment, in het Hier en NU leeft en je zult merken dat de tijd langzamer zal gaan. Je zult steeds meer de heiligheid van iedere dag gaan zien en van alledaagse activiteiten in je leven. Het is grappig maar zelfs je Ego zal meer tevreden en vervult worden door je ziel die de akties stuurt en richting geeft.
Als je af en toe terugvalt in de trilling van Angst, neem je gewoon simpelweg wat spirituele tijd om het Thuis komen te beoefenen. Des te meer je het Thuis komen oefent, des te minder zul je je beïnvloed voelen door de aanstekelijke trilling van Angst en des te meer zul je in staat Zijn om in de Dimensie van Liefde te leven. Terwijl je het Thuis komen oefent, zul je merken dat het het meest fijne en belangrijkste deel van je leven wordt. Thuiskomen is een begin om ons engelen te helpen bij onze missie om de wereld te Helen, hart voor hart, beginnend bij jouw hart.